Economie


Economisch beeld opnieuw minder positief


Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober minder positief dan in september, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.


De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.


Stemming consumenten op dieptepunt, stemming producenten verandert nauwelijks


Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten veranderde in oktober niet of nauwelijks. Het consumentenvertrouwen bleef op het laagste niveau ooit liggen en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in oktober een fractie minder positief dan een maand eerder, maar lag boven het langjarig gemiddelde.


Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien


In augustus 2022 hebben huishoudens 4,1 procent meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd, dan in augustus 2021. Ze hebben opnieuw meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand.


Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 3,1 procent groter dan in augustus een jaar eerder. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen, machines en personenauto’s. De investeringen in infrastructuur lagen echter lager dan een jaar eerder.


Het volume van de goederenexport, werkdaggecorrigeerd, was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2021. De groei is iets groter dan in juli. Er werden in augustus vooral meer machines en apparaten uitgevoerd.


Productie industrie groeit met bijna 6 procent in augustus


De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 5,9 procent hoger dan in augustus 2021. De groei is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.


Aantal faillissementen toegenomen in september


Er zijn in september 25 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. Het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste drie kwartalen van 2022 is ongeveer 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2021.


Prijsstijging koopwoningen vlakt in september verder af


Bestaande koopwoningen waren in september 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 11,9 procent. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt.


Meer gewerkte uren en vacatures, meer werklozen


Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,6 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2022 met 0,7 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.


Bbp groeit in tweede kwartaal 2022 met 2,6 procent


Volgens de tweede berekening van het CBS, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen en het handelssaldo (export minus import) droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,1 procent groter. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei.

Internetaankopen


Nederlander koopt meer digitale producten maar minder goederen online


In 2022 gaf 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan iets online gekocht te hebben. Dat is minder dan een jaar eerder toen 77 procent iets online kocht. De verkoop van digitale producten en diensten bleef vergeleken met 2021 gelijk of liet een groei zien, terwijl er online minder goederen besteld werden. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2022’ dat jaarlijks van april tot juli wordt gehouden. In 2022 namen ruim 6 duizend mensen vanaf 12 jaar of ouder deel aan het onderzoek.


Bron: CBS


In 2022 zei 74 procent van de 12-plussers, ongeveer 11,2 miljoen mensen, iets online gekocht te hebben gedurende de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Dat is minder dan een jaar eerder toen 77 procent iets online kocht. Mensen waren in 2021 tijdens de coronapandemie meer aan huis gebonden en kochten mogelijk meer online. Het percentage online kopers in 2022 is wel iets hoger dan in 2020 (71 procent).

Vaker digitale diensten en producten via internet gekocht


Van de 12-plussers kocht 46 procent in 2022, net als een jaar eerder, films of series via een streamingdienst of als download. Iets meer mensen kochten een abonnement voor internet of mobiele telefoon of muziek via een streamingsdienst of download dan een jaar eerder.

Online kaartjes kopen voor de bioscoop, een concert of een cultureel evenement is sterk gegroeid van 8 procent in 2021 – toen er in de culturele sector nog beperkingen van kracht waren wegens de coronacrisis – tot 34 procent in 2022. Ook het kopen van kaartjes voor een sportevenement of -wedstrijd nam toe van 2 procent in 2021 tot 9 procent in 2022.


Vooral fysieke goederen minder online gekocht


In 2022 kocht 53 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder via internet kleding, sportkleding, schoenen of accessoires zoals tassen en sieraden. Daarmee stonden deze producten aan kop van de online aankopen maar werden ze iets minder vaak online aangeschaft dan een jaar eerder. 43 procent bestelde online maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Ook dat was minder dan in 2021.

Verder kocht rond een kwart via internet cosmetica, sportartikelen, meubels, woonaccessoires of etenswaren, opnieuw minder dan het jaar daarvoor. De grootste afname ten opzichte van 2021 is te zien bij het online kopen van meubels, gedrukte boeken, kleding en maaltijden.


Meeste goederen gekocht bij Nederlandse webshops


Zeventig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder kocht goederen of producten bij Nederlandse webshops, 22 procent kocht ook producten uit andere EU-landen en 12 procent ook uit andere delen van de wereld. Van een particulier, bijvoorbeeld op Markplaats, kocht 22 procent online producten.

Online kopen populairst onder 25- tot 45-jarigen


Vooral 25- tot 45-jarigen kopen via internet; in 2022 kocht 88 procent van hen online goederen of diensten, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Van de 75-plussers deed 34 procent online aankopen, ook net zoveel als het jaar daarvoor. De afname was het grootst onder de 65- tot 75-jarigen; in 2022 winkelde 61 procent van hen online, in 2021 was dat 68 procent.


Geverifieerd door MonsterInsights