Economie


Economisch beeld opnieuw minder positief


Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober minder positief dan in september, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.


De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.


Stemming consumenten op dieptepunt, stemming producenten verandert nauwelijks


Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten veranderde in oktober niet of nauwelijks. Het consumentenvertrouwen bleef op het laagste niveau ooit liggen en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in oktober een fractie minder positief dan een maand eerder, maar lag boven het langjarig gemiddelde.


Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien


In augustus 2022 hebben huishoudens 4,1 procent meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd, dan in augustus 2021. Ze hebben opnieuw meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand.


Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 3,1 procent groter dan in augustus een jaar eerder. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen, machines en personenauto’s. De investeringen in infrastructuur lagen echter lager dan een jaar eerder.


Het volume van de goederenexport, werkdaggecorrigeerd, was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2021. De groei is iets groter dan in juli. Er werden in augustus vooral meer machines en apparaten uitgevoerd.


Productie industrie groeit met bijna 6 procent in augustus


De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 5,9 procent hoger dan in augustus 2021. De groei is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.


Aantal faillissementen toegenomen in september


Er zijn in september 25 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. Het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste drie kwartalen van 2022 is ongeveer 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2021.


Prijsstijging koopwoningen vlakt in september verder af


Bestaande koopwoningen waren in september 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 11,9 procent. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt.


Meer gewerkte uren en vacatures, meer werklozen


Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,6 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2022 met 0,7 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.


Bbp groeit in tweede kwartaal 2022 met 2,6 procent


Volgens de tweede berekening van het CBS, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen en het handelssaldo (export minus import) droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,1 procent groter. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei.

Coronasteun


652 duizend bedrijven gebruikten coronasteun


Tijdens de coronacrisis deden bijna 652 duizend bedrijven beroep op minimaal een van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen vroegen steun aan, 65 procent. Van de bedrijven met één werkzame persoon deed 30 procent beroep op een steunmaatregel. Dit blijkt uit de rapportage ‘Twee jaar coronasteun’ die het CBS geschreven heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Bron: CBS


In de periode maart 2020 tot en met juni 2022 deed 35 procent van de bedrijven beroep op een van de financiële coronasteunmaatregelen. De meeste bedrijven deden beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die vooral gericht was op kleine zelfstandig ondernemers. 18 procent van alle bedrijven in Nederland maakte gebruik van de Tozo. Drie andere veelgebruikte soorten regelingen zijn het bijzonder uitstel van belastingbetaling, een vastelastenregeling (TOGS of TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 


Bedrijven konden aanspraak doen op meerdere soorten steunregelingen, bijvoorbeeld door twee of meer verschillende regelingen te gebruiken op hetzelfde moment, of door tijdens de verschillende steunrondes gebruik te maken van meerdere regelingen. Ongeveer twee derde van de bedrijven met een steunregeling deed een beroep op één van de vier veelgebruikte regelingen.

Mkb gebruikte vooral loonkostensteun


Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf maakten vooral gebruik van de loonkostenregeling en in iets mindere mate van uitstel van belastingbetaling. De verschillende regelingen zijn bedoeld voor verschillende typen bedrijven. Zo was de loonkostenregeling vooral bedoeld voor bedrijven met personeel voor het doorbetalen van hun werknemers, terwijl de Tozo meer gericht was op kleine zelfstandig ondernemers voor hun eigen levensonderhoud. Een tegemoetkoming voor vaste lasten werd relatief het vaakst aangevraagd door bedrijven van 2 tot 10 en van 10 tot 50 werkzame personen. Bedrijven met één werkzame persoon of met 2 tot 10 werkzame personen gebruikten relatief het vaakst de Tozo-regeling. Grote bedrijven, met minstens 250 werkzame personen, vroegen vooral uitstel van belastingbetaling en deden een beroep op de loonkostenregeling.

34 miljard euro loonkosten- en vastelastensteun


Op 30 juni 2022 bedroeg de totale subsidie aan loonkosten en vaste lasten 34 miljard euro. Omdat nog niet alle verstrekte subsidies definitief zijn vastgesteld, bestaat dit subsidiebedrag uit een vastgesteld en een nog niet vastgesteld bedrag. Het merendeel van het bedrag dat bedrijven ontvingen bestond uit een tegemoetkoming voor de loonkosten (23,9 miljard). Er stond op 30 juni 2022 in totaal 20,8 miljard euro uit aan uitgestelde belastingen van bedrijven. Zij hebben vijf tot zeven jaar na 1 oktober 2022 om dit bedrag af te lossen. De totale Tozo-uitgaven bedroegen ongeveer 3,5 miljard euro. Daarnaast stond de overheid garant voor 1,3 miljard euro. Dit betrof veelal bestaande regelingen met een corona-uitbreiding. Tot slot verstrekte de overheid 0,3 miljard euro aan extra kredieten vanuit specifieke regelingen vanwege de coronacrisis.

Vaakst coronasteun op Waddeneilanden 


Het gebruik van coronasteunmaatregelen is het hoogst op de Waddeneilanden (47 tot 63 procent van alle bedrijfsvestigingen). Daarnaast springen er een aantal steden in Noord-Holland uit, zoals Amsterdam en Beverwijk (46 procent). Ook in de Limburgse gemeenten Valkenburg aan de Geul, Vaals en Maastricht deed minstens 45 procent van de vestigingen een beroep op minimaal één van de coronasteunmaatregelen. Het gebruik was het laagst in Rozendaal en Lopik, met respectievelijk 21 en 22 procent. 


Geverifieerd door MonsterInsights