Economie


Economisch beeld opnieuw minder positief


Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober minder positief dan in september, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.


De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.


Stemming consumenten op dieptepunt, stemming producenten verandert nauwelijks


Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten veranderde in oktober niet of nauwelijks. Het consumentenvertrouwen bleef op het laagste niveau ooit liggen en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in oktober een fractie minder positief dan een maand eerder, maar lag boven het langjarig gemiddelde.


Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien


In augustus 2022 hebben huishoudens 4,1 procent meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd, dan in augustus 2021. Ze hebben opnieuw meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand.


Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 3,1 procent groter dan in augustus een jaar eerder. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen, machines en personenauto’s. De investeringen in infrastructuur lagen echter lager dan een jaar eerder.


Het volume van de goederenexport, werkdaggecorrigeerd, was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2021. De groei is iets groter dan in juli. Er werden in augustus vooral meer machines en apparaten uitgevoerd.


Productie industrie groeit met bijna 6 procent in augustus


De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 5,9 procent hoger dan in augustus 2021. De groei is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.


Aantal faillissementen toegenomen in september


Er zijn in september 25 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. Het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste drie kwartalen van 2022 is ongeveer 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2021.


Prijsstijging koopwoningen vlakt in september verder af


Bestaande koopwoningen waren in september 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 11,9 procent. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt.


Meer gewerkte uren en vacatures, meer werklozen


Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,6 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2022 met 0,7 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.


Bbp groeit in tweede kwartaal 2022 met 2,6 procent


Volgens de tweede berekening van het CBS, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen en het handelssaldo (export minus import) droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,1 procent groter. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei.